Pel dimecres de cendra enterrament de la sardina (coques salades de sardines) Comença la quaresma, comença època de bunyols els dimecres i divendres