Cap al 1905 van introduir el porc a la seva comercialització i juntament amb altres queviures obrien el seu primer punt de venta a Vilanova, la botiga de Cal Cabré.